Холбоо барих

Холбоо барих

 

Хаяг: Монгол Улс, Төв аймаг,
Зуунмод хот 1-р баг
Төв аймаг дахь шүүх
Зип код:
Мэдээлэл лавлагаа: 70272421
Бичиг хэрэг: 70272421
Зохион байгуулагч: 70273926
Веб сайт: www.court.to.gov.mn/
И-мэйл: tuv_tg@shuukh.mn

bair