Шүүхийн тамгын газар захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 6-12 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүх дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах; шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих; шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх; шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах; шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах; .хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх.

Сургалтанд урьж байна

ХУУЛЬД ЗААСНЫ ДАГУУ ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ХАРИЛЦАА: ҮНДЭСЛЭЛГҮЙГЭЭР ХӨРӨНГӨЖИХ СЭДЭВТ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Бүх шатны шүүхийн иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчид

ХУГАЦАА, ГАЗАР

2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр 09:00-17:30 цагийн хооронд, 31-ний өдөр 09:00-12:30 цагийн хооронд Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 102 тоот сургалтын танхимд болно.

СУРГАГЧ БАГШ

Масанобу Като, Нагояa Гакуин их сургууль

Профессор Масанобу Като нь Япон улсын Иргэний эрх зүйн тэргүүлэх эрдэмтэдийн нэг бөгөөд Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэсэн сэдвээр хийсэн судалгаа, бүтээлээрээ онцгой алдаршсан нэгэн юм. Профессор Като Токиогийн их сургуулийн хуулийн факультетыг 1969 онд дүүргэснээсээ хойш Токиогийн их сургуульд туслах багш, Нагоя их сургууль, София их сургууль, Нагоя гакуин их сургуульд профессор, Харвардын их сургууль, Колумбын их сургууль, Лондонгийн их сургуульд зочин судлаач, Колумбын их сургууль, Бээжингийн их сургууль, Хавайн их сургууль, Вашингтоны их сургуульд зочин профессороор ажиллажээ. Мөн тэрбээр Санхүүгийн түрээс, Факторингийн талаарх UNIDROIT-ын олон улсын гэрээг боловсруулахад Япон улсын засгийн газрыг төлөөлөн оролцож байжээ.

0 comments


Catchable fatal error: Object of class WP_Post could not be converted to string in /home1/togovmn/public_html/court/wp-content/plugins/qtranslate/qtranslate_core.php on line 455