Төв аймгийн Эрүү Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Төв аймгийн Эрүү Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Ерөнхий шүүгч: Г.Болормаа

Шүүгч: Ц.Өрнөндэлгэр, Т.Энхмаа, Р.Мөнх-Эрдэнэ

Шүүгчийн туслах: Б.Ууганцэцэг утас: 96237779