Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

Шүүгч: Ж.Мөнхтуяа, Ю.Энхмаа, Ш.Гандансүрэн, Т.Батжаргал

Шүүгчийн туслах:

Х.Амарбаясгалан утас: 89020322

М.Оюунсүрэн утас: 80006326

Б.Алтанчимэг утас: 89745995

Т.Онон утас: 85719868