Төв аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Ерөнхий шүүгч: Б.Цолмон

Шүүгч: А.Энхтөр, Д.Алтантуул, Д.Мөнхбүрэн, Б.Түвшинжаргал

Шүүгчийн туслах:

Э.Билгүүн утас: 99035828

Э.Туул утас:99165513

Г.Бадам утас: 95900002

Ч:Дамдиндорж утас:88145461